Kluddermors Læseværksted V – Lydlig opmærksomhed

Normal pris:

299  kr

I Kluddermors Læseværksted V skal eleverne arbejde med lydlig og fonologisk opmærksomhed, samt forlyd, indlyd og udlyd. Lad eleverne arbejde med de tre Lydalfabeter, klemme den rigtige indlyd, sætte forlydsord i system med Kombinatoriktavlerne, skrive egne bogstaver på Lydkortene og Stavesøjlerne, løse rebusopgaver, bruge vokalgliderøvelsen og spille med Fonemtrilogien, Forlydsjorden og Lydgalaksen. Materialerne er alle fremstillet med henblik på laminering, og kan bruges igen og igen. Opgaverne gør det let for eleverne, eller dig som lærer, at tjekke svarene.

Kluddermors Læseværksted V består af følgende 24 materialer:

Kluddermors Farveplader IX
Kluddermors Farveplader X
Kluddermors Find-fem-tavler III indlyde
Kluddermors Find-fem-tavler IV udlyde
Kluddermors Fonemfinderleg
Kluddermors Fonemtrilogi
Kluddermors Fonologiark IV
Kluddermors Fonologiark V
Kluddermors Forlydsalfabet
Kluddermors Forlydsjord
Kluddermors Indlydsalfabet
Kluddermors Klemmeopgaver konsonanter i indlyd
Kluddermors Klemmeopgaver vokaler i indlyd
Kluddermors Kombinatoriktavler IV
Kluddermors Kombinatoriktavler IV klip og lim
Kluddermors Lydgalakse
Kluddermors Lydkort I
Kluddermors Lydspil III
Kluddermors Læseslange marts 23
Kluddermors Rebusklemmer I
Kluddermors Stavesøjler
Kluddermors Udlydsalfabet
Kluddermors Vokalsøjler I
Kluddermors Vokalsøjler II

Du downloader, kopierer og laminerer selv materialerne. Derudover skal du bruge almindelige tøjklemmer, en terning, selvklæbende velcro og et par boardmarkerpenne til whiteboards.

Billederne i materialerne er alle “royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com

Du kunne også være interesseret i...

Betalingskort
Menu
Shop