Kluddermors store Kopipakke

Normal pris:

695  kr

Mange af vores kunder har gennem tiden efterspurgt, at flere af Kluddermors materialer kunne udgives som kopiopgaver med hvid baggrund, så eleverne kunne få mulighed for selv at klippe og lime i egne kopimapper. Dette ønske er nu efterkommet.

I denne pakke får du og dine elever adgang til alle 100 kopimapper fra Forlaget Kluddermor. Dermed får dine elever rig mulighed for rigtig mange timers fordybelse indenfor følgende områder:

Sproglig opmærksomhed

 • Sanserne
 • Billedmatch
 • Former og farver
 • Overbegreber
 • Forholdsord
 • Omverdensbevidsthed
 • Tid og traditioner
 • Rim
 • Sammensatte ord

Fonologisk opmærksomhed

 • Bogstavlyde
 • Stavelser
 • Konsonantklynger
 • Flertalsformer

Matematisk-logisk tænkning

 • Kombinatorik
 • Mønsterdannelse
 • Geometri
 • Spejling
 • Sortering
 • Tal og mængder

Mange af opgaverne eksisterer i forvejen som lamineringsopgaver, men er nu ændret og tilpasset til også at fungere som kopiopgaver – dette afspejles selvfølgelig også i prisen.

Kopiopgaverne henvender sig til de ældste børnehavebørn, 0.-1. klasse, specialundervisningen og dansk som andetsprog. Opgaverne i mapperne er alle baseret på, at barnet får guidning af en voksen, som evt. kan læse teksten højt for barnet og forklare, hvad opgaven går ud på.

Print ud (ENKELTSIDET) i så mange sæt du behøver og sæt kopiopgaverne i mapper. Lad børnene arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan børnene evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

NB! Da der også forekommer kopimapper i denne pakke, som er gratis andre steder, er prisen sat ned, så ingen betaler for de gratis materialer.

Billederne i materialerne er alle “royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

*Kopihæfterne til Ib og Pi-bøgerne er ikke med i denne kopipakke. De købes separat, da de fungerer bedst i sammenhæng med læsebøgerne.

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com
Betalingskort
Menu
Shop