Medlem- og abonnementsbetingelser

Gældende for Medlemmer:

 • Det er gratis at blive Medlem på BubbleMinds.
 • Som Medlem kan du uploade så mange gratismaterialer, du har lyst til.
 • Som Medlem kan du følge med i, hvor mange gange dine gratismaterialer bliver downloadet via din download-oversigt.
 • Som Medlem har du adgang til dit personlige bibliotek med dine tidligere købte materialer. I biblioteket har du mulighed for at administrere dine køb – du kan bl.a. benytte dig af søgefunktionen og selv tildele dine køb søgeord, så du nemt kan finde dem igen.
 • Som Medlem har du mulighed for at gemme dine personlige favoritter.
 • Som Medlem, der deler gratismaterialer på BubbleMinds, er du meget velkommen til at blive medlem af Facebookgruppen ‘BubbleMinds – for dig, der udvikler materialer’.

Gældende for Fordelsmedlemmer:

 • Som Fordelsmedlem bliver du opkrævet et månedligt abonnement på 29 kr.
 • Som Fordelsmedlem kan du uploade så mange gratismaterialer, du har lyst til.
 • Som Medlem kan du følge med i hvor mange gange dine gratismaterialer bliver downloadet via din download-oversigt.
 • Som Medlem har du adgang til dit personlige bibliotek med dine tidligere købte materialer. I biblioteket har du mulighed for at administrere dine køb – du kan bl.a. benytte dig af søgefunktionen og selv tildele dine køb søgeord, så du nemt kan finde dem igen.
 • Som Fordelsmedlem har du mulighed for at gemme dine personlige favoritter.
 • Som Medlem, der deler gratismaterialer på BubbleMinds, er du meget velkommen til at blive medlem af Facebookgruppen ‘BubbleMinds – for dig, der udvikler materialer’.
 • Som Fordelsmedlem har du adgang til 100 udvalgte rabataftaler via BubbleMinds’ samarbejdspartner Visma LogBuy.

Gældende for Forhandler:

 • Som Forhandler bliver du opkrævet et månedligt abonnement på 49 kr.
 • Som Forhandler kan du uploade så mange materialer du har lyst til, både gratis- og betalingsmaterialer.
 • Som Forhandler beholder du 85% af salget på dit materiale, de resterende 15% beholder BubbleMinds til bl.a. drift af hjemmesiden.
 • Som Forhandler kan du løbende følge med i dit salg på din Forhandlerside under ‘Salgsoversigten’. Opgørelse af salg sker i slutningen af måneden. Udbetaling sker i starten af måneden – dog udbetales der ikke beløb under 100 kr. Disse beløb overføres til næste måned.
 • Som Forhandler har du adgang til dit personlige bibliotek med dine tidligere købte materialer. I biblioteket har du mulighed for at administrere dine køb – du kan bl.a. benytte dig af søgefunktionen og selv tildele dine køb søgeord, så du nemt kan finde dem igen.
 • Som Fordelsmedlem har du mulighed for at gemme dine personlige favoritter.
 • Som Forhandler, der deler og sælger materialer på BubbleMinds, er du meget velkommen til at blive medlem af Facebookgruppen ‘BubbleMinds – for dig, der udvikler materialer’.
 • Som Fordelsmedlem har du adgang til 100 udvalgte rabataftaler via BubbleMinds’ samarbejdspartner Visma LogBuy.
 • Forhandleren er egenhændigt ansvarligt for at holde BubbleMinds opdateret i forhold til betalingsinformationer, så BubbleMinds kan gennemføre udbetalingerne. Udbetalingen sker via kontooverførsel. Kontonumret sendes på mail til info@bubbleminds.dk

BubbleMinds må ændre på ovenstående udbetalingsbetingelser med minimum 1 måneds varsel.

Opsigelse af abonnement

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement hos BubbleMinds via ‘Min konto’ på platformen under ‘Administrer abonnement’. Alternativt skal du opsige dit abonnement ved skriftlig henvendelse til BubbleMinds.

Ved opsigelse af et abonnement inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb.

Ved opsigelsen bliver Forhandlerens materiale(r) afpubliceret fra platformen. Alle Forhandlerens tilgodehavende vil blive udbetalt, og Forhandleren vil få en skriftlig bekræftelse på opsigelsen. Opsigelse af Aftalen ændrer ikke på anvendelsesbetingelserne som beskrevet i Anvendelsesbetingelserne nedenfor.

BubbleMinds forbeholder sig ret til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, såfremt dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Såfremt BubbleMinds suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

Ejerskab af materialet

Denne Aftale er ikke-eksklusiv, hvilket betyder, at et Medlem, et Fordelsmedlem eller en Forhandler ikke er begrænset til kun at måtte levere materialer til BubbleMinds. Medlemmet, Fordelsmedlemmet eller Forhandleren beholder alle rettigheder til eget materiale.

Anvendelse af materialet

Ved at acceptere denne Aftale, giver Medlemmet, Fordelsmedlemmet eller Forhandleren uigenkaldeligt tilladelse til, at BubbleMinds må anvende Medlemmets, Fordelsmedlemmets eller Forhandlerens materiale under følgende betingelser:

Så længe aftalen løber gælder: 

 • BubbleMinds må dele Medlemmets, Fordelsmedlemmets eller Forhandlerens materiale til BubbleMinds’ kunder.
 • BubbleMinds må sælge Forhandlerens materiale til BubbleMinds’ kunder mod betaling af aftalt honorar til Forhandleren (de 85%). BubbleMinds må anvende Medlemmets, Fordelsmedlemmets og Forhandlerens materiale til markedsføring i digital og analog format og sammen med andre materialer, tekst eller illustrationer.

Efter opsigelse af Aftalen gælder:

 • BubbleMinds må ikke længere dele Medlemmets, Fordelsmedlemmets eller Forhandlerens materiale.
 • BubbleMinds må ikke længere sælge Forhandlerens materiale.
 • BubbleMinds må forsat anvende markedføringsmaterialer, hvor Medlemmets, Fordelsmedlemmets og Forhandlerens materiale indgår.
 • BubbleMinds må forsat levere Medlemmets, Fordelsmedlemmets og Forhandlerens materialer til kunder, der har købt eller bestilt Medlemmets, Fordelsmedlemmets og Forhandlerens materiale før opsigelse af denne Aftale.
 • BubbleMinds kunder, der har downloadet eller købt Medlemmet, Fordelsmedlemmets eller Forhandlerens materiale før opsigelse af denne Aftale må forsat anvende Medlemmets, Fordelsmedlemmets eller Forhandlerens materiale under de betingelser, der er beskrevet i Brugsbetingelserne – læs dem her.

Gennemsyn af materialerne

Som Medlem, Fordelsmedlem eller Forhandler kan man selv uploade materialer på BubbleMinds via Materialeguiden. Materialet sendes til gennemlæsning, hvorefter bliver det efterset inden materialet bliver publiceret på platformen. Ved evt. mangler (korrekt kreditering for billedbrug, salgsbillede(r), tekst, kategorisering mm.) sendes materialet retur til Medlemmet, Fordelsmedlemmet eller Forhandleren med kommentarer herom. Herefter kan Medlemmet, Fordelsmedlemmet eller Forhandleren rette sit materiale til og igen sende det til gennemlæsning.

Som Medlem, Fordelsmedlem og Forhandler indvilliger du i og garanterer, at du ejer alle rettigheder til materialet, som er nødvendige for at kunne give de ovenstående rettigheder. Det krydser du af i slutningen af Materialeguiden.

BubbleMinds forbeholder sig retten til egenhændigt at fjerne et materiale, hvis BubbleMinds finder materialet upassende eller af dårlig kvalitet. Materialet vil som følge heraf blive fjernet fra platformen. Ligeledes, hvis BubbleMinds får henvendelse om, at materialet er kopiret eller ophavsretten ikke er overholdt, bliver materialet ligeledes fjernet fra platformen.

Medlemmet, Fordelsmedlemmet og Forhandleren skal holde BubbleMinds skadesløs og friholde BubbleMinds fra alle krav, skader eller tab, der måtte opstå som et resultat af, at denne Aftale brydes.

Begrænsning af ansvar

BubbleMinds er ikke ansvarlig for:

 • Nogen former for tab eller skade på materiale, som bliver indsendt til BubbleMinds.
 • Nogen former for misbrug af materialet eller andre former for beskadigelse forårsaget af BubbleMinds’ kunder eller andre slutbrugere.
 • Nogen former for indirekte, speciel, tilfældig eller efterfølgende skade.
 • BubbleMinds totale erstatningsansvar under denne Aftale kan ikke overskride udgiverens salgsindtægter de seneste 12 måneder.

Anvendelig Ret og Hjemting

Uenigheder omkring denne Aftale skal afgøres af Københavns Byret og i følge dansk lovgivning. 

OPDATERET DEN 5. FEBRUAR 2023