“Læsepakken II”

Normal pris:

1200  kr

Kluddermors Læsepakke II fortsætter, hvor “Læsepakken I” slap! Med disse 60 læseudviklende røre-gøre-materialer får dine indskolingselever rig mulighed for fordybelse i henholdsvis forlyde, indlyde, udlyde, lydsyntese, ordgenkendelse, stavning, konsonantklynger, sætningslæsning, vokalforveksling og de 120 ord.

Læsepakke II arbejder med barnets udvikling fra semifonetisk læser til lydbaseret læser. Materialerne henvender sig til elever i 0. til 2. klasse, samt specialundervisningen og børn med dansk som andetsprog.

Materialerne er fremstillet med henblik på laminering, og kan altså bruges igen og igen, således at du som lærer får opbygget et helt lager af læseforberedende ”røre-gøre aktiviteter” til dine indskolingselever.

Kluddermors Læsepakke II indeholder følgende materialer:

Kluddermors 120 ord del 1
Kluddermors 120 ord del 2
Kluddermors drejebøger IX
Kluddermors Drejebøger VII små bogstaver
Kluddermors Drejebøger VII store bogstaver
Kluddermors drejebøger VIII
Kluddermors drejebøger X
Kluddermors Fonemtrilogi
Kluddermors Fonologiark I
Kluddermors Fonologiark II
Kluddermors Fonologiark III
Kluddermors Fonologiark IV
Kluddermors Fonologiark V
Kluddermors Fonologiark VI
Kluddermors Fonologiark VII
Kluddermors Forlydsalfabet
Kluddermors Indlydsalfabet
Kluddermors Klemmebøger I
Kluddermors Klemmebøger II
Kluddermors Klemmebøger III
Kluddermors Klemmebøger IV
Kluddermors Klemmebøger IX
Kluddermors Klemmebøger V
Kluddermors Klemmebøger VI
Kluddermors Klemmebøger VII
Kluddermors Klemmebøger VIII
Kluddermors Klemmebøger X
Kluddermors Klemmeopgaver vokalord på tre bogstaver
Kluddermors Kombinatoriktavler IV klip og lim
Kluddermors Kombinatoriktavler IV
Kluddermors Kombinatoriktavler V klip og lim
Kluddermors Kombinatoriktavler V
Kluddermors Kombinatoriktavler VI klip og lim
Kluddermors Kombinatoriktavler VI
Kluddermors Kombinatoriktavler VII klip og lim
Kluddermors Kombinatoriktavler VII
Kluddermors Kombinatoriktavler VIII klip og lim
Kluddermors Kombinatoriktavler VIII
Kluddermors Lydklemmer I
Kluddermors Lydklemmer II
Kluddermors Lydklemmer III
Kluddermors Lydklemmer IV
Kluddermors Puslekort ord på 2b
Kluddermors Pusleord – Vi staver med små bogstaver
Kluddermors Pusleord – Vi staver med STORE bogstaver
Kluddermors Rebusklemmer I
Kluddermors Rebusklemmer II
Kluddermors Rebusklemmer III
Kluddermors Rebusklemmer IV
Kluddermors Rebusklemmer V
Kluddermors Rebusklemmer VI
Kluddermors Rebusklemmer VII
Kluddermors Rebusklemmer VIII
Kluddermors Sætningsklemmer I
Kluddermors Sætningsklemmer II
Kluddermors Sætningsklemmer III
Kluddermors Sætningsklemmer IV
Kluddermors Udlydsalfabet
kluddermors Vokalmåne
Kluddermors Vokalsol

Billederne i materialerne er alle “royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com
Betalingskort
Menu
Shop