“Sprogpakken”

495,00 kr

“Kluddermors Sprogpakke” indeholder 40 sprogstimulerende røre-gørematerialer, som understøtter den sproglige opmærksomhed via struktureret samtale og finmotoriske aktiviteter.

Her får dine børnehavebørn, specialbørn eller 0. klasses elever rig mulighed for fordybelse i henholdsvis forholdsord, overbegreber, billedmatch, farvelære, omverdensbevidsthed, rim, sætningsdannelse og udtale af konsonantklynger. Materialerne har en lege- og spilpræget tilgang til kommunikation og sprog, og er let og logisk opbygget således, at børn fra tre-fireårsalderen og op får mulighed for at arbejde aktivt med sproget.

Sprogpakken består af følgende 40 materialer:

Kluddermors Bamsetog
Kluddermors Drejeskiver I
Kluddermors Farveklemmer
Kluddermors Fonem-finder-leg
Kluddermors Fonemklemmer
Kluddermors Forlydsjord
Kluddermors Fotoklemmer
Kluddermors Kategoriklemmer
Kluddermors Klemmeopgaver – Klap stavelser I
Kluddermors Klemmeopgaver – Klap stavelser II
Kluddermors Klemmeopgaver – Rim og forlyde
Kluddermors Klemmeopgaver – Sammensatte ord
Kluddermors Klyngedyst
Kluddermors Klyngeklemmer
Kluddermors Klyngekort
Kluddermors Klyngeremser
Kluddermors Kombinatoriktavler IX – også kopiudgaven
Kluddermors Kombinatoriktavler X – også kopiudgaven
Kluddermors Kommunikationsbog
Kluddermors Lydspil I
Kluddermors Ordkløvere
Kluddermors Ordkort – Sammensatte ord
Kluddermors Pusleord – Konsonantklynger
Kluddermors Pusleord – Rim på række
Kluddermors Pusleord – Sammensatte ord
Kluddermors Rimblomster
Kluddermors Rimkrig
Kluddermors Rimraket
Kluddermors Rimslanger
Kluddermors Rimvendespil
Kluddermors Rim med Ib og Pi spil
Kluddermors Sanseblomster
Kluddermors Sproghjul
Kluddermors Sprogklemmer I
Kluddermors Sprogklemmer II
Kluddermors Stavelsesmemory
Kluddermors Taletidskort
Kluddermors Velcrotavler klynger i forlyd
Kluddermors Velcrotavler rimord
Kluddermors Årshjul

Som en ekstra bonus er vedlagt tre gratis materialer. Dette er Kluddermors Sprogmapper I-III.

Det hele kan bruges igen og igen således, at du som pædagog, lærer eller talepædagog får opbygget et helt lager af sprogudviklende ”røre-gøre aktiviteter”.

Materialerne henvender sig til børnehavebørn (4-6 år), 0. klasse, specialundervisningen og børn med dansk som andetsprog. De er velegnede til selvstændigt arbejde eller mindre børnegrupper med behov for ekstra støtte. Det kunne f.eks. være børn, som endnu ikke har nået de sproglige mål for aldersgruppen 4-6 år. Vha. Sprogpakken får disse børn hjælp til at tilegne sig de nødvendige sproglige og kommunikative færdigheder.

Anvendelse

Print ud, laminér, klip og kopier – følg anvisningerne i de forskellige vejledninger. Materialerne kan bruges igen og igen. Og husk at tid, ro og turtagning giver den bedste kommunikation.

Kopiering – analogt og digitalt – af dette materiale eller dele deraf er tilladt, forudsat at det sker i overensstemmelse med skolens aftale med Copydan Tekst & Node.

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com

Du kunne også være interesseret i...