“Sprogpakken”

Normal pris:

695  kr

I denne pakke finder du Forlaget Kluddermors store udvalg af sprogstimulerende materialer til førskolebørn og elever i indskolingen og specialundervisningen. Materialerne er fremstillet mhp. laminering og giver dig som pædagog, lærer eller talepædagog mulighed for at opbygge eller udvide dit helt eget lager af sprogstimulerende materialer.

Børnene stifter her bekendtskab med en række områder indenfor den sproglige opmærksomhed, som f.eks. billedmatch, sanser, farvelære, sortering, omverdensbevidsthed, ordforråd, overbegreber, forholdsord, rim, stavelser og udtale af konsonantklynger.

Sprogpakken består af følgende 60 materialer:

Kluddermors Bamsetog
Kluddermors Belønningsbilleder biler
Kluddermors Belønningsbilleder dyr
Kluddermors Belønningsbilleder eventyr
Kluddermors Billedmatch
Kluddermors Drejeskiver I
Kluddermors Farveklemmer
Kluddermors Farveplader I
Kluddermors Farveplader V
Kluddermors Farveplader VIII
Kluddermors Farvespil
Kluddermors Fonem-finder-leg
Kluddermors Fonemklemmer
Kluddermors Forlydsjord
Kluddermors Fotoklemmer
Kluddermors Kategoriklemmer
Kluddermors Klemmeopgaver – Klap stavelser I
Kluddermors Klemmeopgaver – Klap stavelser II
Kluddermors Klemmeopgaver – Rim og forlyde
Kluddermors Klemmeopgaver – Sammensatte ord
Kluddermors Klyngedyst
Kluddermors Klyngeklemmer
Kluddermors Klyngekort
Kluddermors Klyngeremser
Kluddermors Kombinatoriktavler IX
Kluddermors Kombinatoriktavler X
Kluddermors Kombinatoriktavler X kopiudgave
Kluddermors Kommunikationsbog
Kluddermors Lille Rimbog
Kluddermors Lim saks papir I
Kluddermors Lim saks papir II
Kluddermors Lydspil I
Kluddermors Mysteriespil Bondegården
Kluddermors Ordkløvere
Kluddermors Ordkort – Sammensatte ord
Kluddermors Præpositionskort
Kluddermors Pusleord – Konsonantklynger
Kluddermors Pusleord – Rim på række
Kluddermors Pusleord – Sammensatte ord
Kluddermors Rimblomster
Kluddermors Rimkrig
Kluddermors Rimraket
Kluddermors Rimslanger
Kluddermors Rimvendespil
Kluddermors Rim med Ib og Pi spil
Kluddermors Sanseblomster
Kluddermors Skole Bole Bøger III
Kluddermors Skole Bole Bøger IV
Kluddermors Sorteringstavler
Kluddermors Sproghjul
Kluddermors Sprogklemmer I
Kluddermors Sprogklemmer II
Kluddermors Sprogmappe I
Kluddermors Sprogmappe II
Kluddermors Sprogmappe III
Kluddermors Stavelsesmemory
Kluddermors Taletidskort
Kluddermors Velcrotavler klynger i forlyd
Kluddermors Velcrotavler rimord
Kluddermors Årshjul

Billederne i materialerne er alle “royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com
Betalingskort
Menu
Shop