Tilbud

Alle Kluddermors Drejebøger

Normal pris:

300  kr

Kluddermors Drejebøger I – X stimulerer elevernes bevidsthed om sprogets fonologiske struktur og danner grobund for en begyndende læseudvikling. Pr. 14.03.21 findes alle Drejebøgerne i denne pakke også med små bogstaver.

Materialet er en del af Forlaget Kluddermors læringssystem “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”.

Ved at læse og danne (dreje) de små sætninger præsenteres eleverne for ord fra to til fire bogstaver, tostavelsesord, rimsætninger, sammensatte ord og substantivernes regelmæssige og uregelmæssige pluralisendelser. Alle fokusord er illustreret vha. tekst og billeder, hvilket giver nye læsere god hjælp til afkodning og tekstforståelse. Materialet bevæger sig ligeledes fra store til små bogstaver i en langsomt stigende progression.

Materialet henvender sig til elever i indskolingen, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.

Print ud, laminér og klip alle drejebøger og cirkler ud. Køb nogle ”soldaterben” og sæt de to dele sammen ved at prikke igennem stjernen på begge skiver. Materialerne kan bruges igen og igen. Lad børnene arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

Se i øvrigt Kluddermors Læseslange, for et samlet overblik over de 30 trin i læseprocessen. Læseslangen kan downloades gratis på følgende link: Læseslangen

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node.

 • Du kan besøge Forlaget Kluddermors hjemmeside her: https://www.forlagetkluddermor.com/
 • Du kan også følge Forlaget Kluddermor på Facebook: https://www.facebook.com/forlagetkluddermor/
 • og på Instagram: https://www.instagram.com/forlagetkluddermor/
 • Denne pakke indeholder:

  Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

  Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

  Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

  Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

  Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com

  Du kunne også være interesseret i...

  Betalingskort
  Menu
  Shop