Ud med historien!

Foråret kan efterhånden skimtes i kalenderen. Til den tid er det med at komme ud  også i historietimerne. Med opgaven “Ud med historien!” skal eleverne bl.a. ud se nærmere på de forskellige historiske monomenter der findes i lokalområdet og mobiltelefonen skal med. 

Normal pris:

0  kr

Som titlen antyder skal vi ud med historien! Vi skal bl.a. se nærmere på vores lokalområdet anno 1954. Her blev hele landet luftfotograferet og disse kort er nu integreret i Kraks kort. Opgaven består af to dele. Først skal der ses på forskellige historiske monumenter – og kan disse blive for gamle? Herefter skal eleverne have styr på mobilen og bevæge sig mellem nutid og 1954. Lyder det forvirrende? I så fald kig nærmere på dette lille lærerark.

Materialet indeholder:

  • 4 siders elevhæfte med opgaver
  • Lærerark med forklaringer og supplerende oplysninger

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop