Kuk i kronologien

”Kuk i kronologien” er tænkt som en anderledes bevægelsesaktivitet i historietimerne. Øvelsen er beregnet til 4.-5. klasse. Udgangspunktet er kompetenceområdet ”Kronologi og sammenhængsforståelse”, og det er elevernes opgave – i fællesskab – at få placeret sig i den korrekte kronologiske rækkefølge.

Normal pris:

0  kr

Aktiviteten kan foregå udendørs. Skolegården er et godt
sted. Læreren kan med fordel lave en lang kridtstreg
inden aktivitetens start. Et godt råd er, at man på
kridtstregen har tydeliggjort år 0. På den måde kan
eleverne forholde sig til, om deres placering er f.Kr. eller
efter. På denne bliver der forklaret, hvordan aktivitet er tænkt.

Materialet indeholder:

  • 1 siders lærerark med beskrivelse af aktiviteten.
  • 4 sider med de 15 “par-brikker” der skal bruges.

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop