Træningsopgaver 4 – Sprog og grammatik

Træningsopgaver 4 er et klassisk kopimateriale, der – som navnet antyder – træner eleverne i afgangsprøven i retskrivning. Eleverne skal bl.a. rette en tekst samt omskrive fra nutid til datid. Målet er, at eleverne bliver fortrolige med de forskellige opgavetyper, ligesom opgaverne kan danne grundlag for en grundig gennemgang af diverse kommaregler, fejltyper mv.

Normal pris:

0  kr

Materialet indeholder:

  • Ret elevteksten
  • Omskriv fra nutid til datid
  • Ordklassebingo
  • Ordkendskab
  • Komma
  • Lav en opgave

Vi har begge været Dansklærere (med stort D) i en menneskealder. Vi brænder for faget – og vi elsker at nørde med sjove konkurrencer, gennemarbejdede forløb og alt muligt andet, der alt sammen har relation til skolens absolut vigtigste fag ;-)

 

Betalingskort
Menu
Shop