Træningsopgaver 2 – Sprog og grammatik

Træningsopgaver 2 er et klassisk opgavesæt, der – som navnet antyder – træner eleverne i afgangsprøven i retskrivning. Eleverne skal bl.a. rette en tekst samt omskrive fra nutid til datid. Målet er, at eleverne bliver fortrolige med de forskellige opgavetyper, ligesom opgaverne kan danne grundlag for en grundig gennemgang af diverse kommaregler, fejltyper m.v.

Normal pris:

0  kr

Materialet indeholder:

  • Ret en tekst
  • Omskriv fra nutid til datid
  • Ordklassebingo
  • Sæt de korrekte kommaer – og forklar kommareglen
  • Ordkendskab
  • Brug ordene

I alt 6 opgaver.

Vi har begge været Dansklærere (med stort D) i en menneskealder. Vi brænder for faget – og vi elsker at nørde med sjove konkurrencer, gennemarbejdede forløb og alt muligt andet, der alt sammen har relation til skolens absolut vigtigste fag ;-)

 

Betalingskort
Menu
Shop