Træningsopgaver 3 – sprog og grammatik

Træningsopgaver 3 er et klassisk kopimateriale, der – som navnet antyder – træner eleverne i afgangsprøven i retskrivning. Eleverne skal bl.a. rette en tekst samt omskrive fra nutid til datid. Målet er, at eleverne bliver fortrolige med de forskellige opgavetyper, ligesom opgaverne kan danne grundlag for en grundig gennemgang af diverse kommaregler, fejltyper m.v.

Normal pris:

0  kr

Materialet indeholder:

  • Ret en tekst
  • Omskriv fra nutid til datid
  • Ordklassebingo
  • Ordkendskab
  • Sæt de korrekte kommaer – og forklar kommareglen
  • Brug ordene
  • Lav en opgave til din sidemakker
Betalingskort
Menu
Shop