Ord-sortering – små lydrette ord (3 spil med 144 ordkort) – læsekuffert

Normal pris:

45  kr

Her får du 3 sorteringsplader +144 ordkort, hvor eleverne kan øve læsning af små ord på 4 niveauer.

Plade 1 + 24 ordkort er udarbejdet til “Læsekuffert 1” og har fokus på lydrette ord på 2 bogstaver.

Plade 2 + 72 ordkort er udarbejdet til “Læsekuffert 2” og har fokus på lydrette ord + enkelte læseregler. Spillet kan spilles med alle ordkort på en gang, eller det kan spilles som 2 spil med 2 forskellige niveauer. “Niveau 1” er små lydrette ord på 2-3 bogstaver og “niveau 2” er små lydrette ord på 3-4 bogstaver + r og det bløde d i udlyd, år-lyden og enkelte lydrette ord med 2 konsonanter i forlyd.

Plade 3  + 48 ordkort er udarbejdet til “Læsekuffert 3” og har fokus på læsning af små lydrette ord på 4-5 bogstaver og læsning af ord med både 1 og 2 stavelser.  Udover lydrette ord findes der få ord med endelsen -e , d og r i udlyd og  2 konsonanter i forlyd. Læsning af ordene i dette spil kræver desuden , at eleven er blevet præsenteret for stavelsesdeling.

Spilleregler: “Ordsortering” kan spilles som en bevægelsesleg/stafet, hvor deltagerne er sammen 2 og 2. På skift læser de et kort og løber ud og placerer kortet på rette kategori på sorteringspladen. Når der ligger minimum et ordkort på hvert kategori, må deltageren der opdager det tage alle ordkortene på pladen. Hvem har tilsidst fået flest ordkort? Eller spillet kan spilles siddende i klassen, med samme regler.

Reglerne er udformet som huskenøgler, der kan samles i en nøglering sammen med alle de andre spilleregler i læsekufferten.

Læsekufferterne er kufferter, med små spil og opgaver, som læsesvage elever kan låne med hjem. Spillene kan også bruges på klassen. Der findes også spil til “Bogstavkufferten”, hvor eleverne kan øve bogstavernes navn og lyd.

Det anbefales at materialet lamineres.

Materialet indeholder

  • Sorteringsplade 1 med 4 kategorier: tal, ting, ord der ender på y og ord der ender på å
  • Sorteringsplade 2 med 4 kategorier: dyr, ting, mad & drikke og “på mennesket”
  • Sorteringsplade 3 med 4 kategorier: dyr, ting, mad & drikke og farver
  • 24 lydrette ordkort til plade 1
  • 72 lydrette ordkort til plade 2
  • 48 ordkort til plade 3
  • 2 x huskenøgler med regler til de 2 spil

HUSKENØGLER: Overordnet kalder vi alle vores kort for “Huskenøgler”. “Huskenøglerne” er laminerede kort i et fængende, æstetisk layout med korte, strukturerede informationer på.  “Huskenøglerne” hjælper eleverne med at huske, og de skaber overblik over den viden og læring, som gives i undervisningen. Princippet med alle “Huskenøglerne” er, at de løbende sættes i en nøglering, efterhånden som der undervises i stoffet. “Huskenøgle-sættet” er nemt at tilgå for eleverne og noget, som de har lige ved hånden ved opgaver. Det erstatter dermed massevis af løsark, hæfter og dokumenter og kan følge dem gennem hele deres skolegang.

LÆSENØGLERNE” er huskenøgler, som præsenteres løbende for eleverne i 0.-2. klasse efter behov. Hver gang vi har gennemgået en læseregel, får eleverne den matchende læsenøgle i deres personlige nøglering, hvis de har brug for at øve sig på reglen. Når eleven mestrer læsereglen, er det meningen, at den skal fjernes fra nøgleringen, så der kun er de læsenøgler i spil, som barnet skal have fokus på. Derved bliver elevernes nøgler meget individuelle med afsæt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. Forsiden til vores læsenøgler kan downloades seperat (gratis) her.

“Læsenøglerne” er lige så meget et kommunikationsværktøj i samarbejdet mellem læreren og hjemmet, da forældrene kan følge med i, hvilke regler og strategier der er blevet undervist i og derved kan bruge dem i læsningen derhjemme. 

Betalingskort
Menu
Shop