Ludo – bogstaver og småord – Bogstavkuffert

Normal pris:

30  kr

Her får du 3 ludoplader + huskenøgler med regler.

Gennem Ludospillene øver eleverne de mest brugte bogstavers navne og lyde – og evt. deres håndfonemer, hvis de er vant til at arbejde med dem.

Ludoplade 1 er udarbejdet til en “Bogstavkuffert”, som er en lille kuffert med forskellige bogstavspil, eleverne kan låne med hjem, hvis de har problemer med at lære bogstavernes navn + lyd. Billedlotteri til bogstavkufferten findes her . De andre ludospil kommer bliver at finde i  læsekufferter, som er under udarbejdelse.

Det anbefales at materialet lamineres. Spillereglerne i bogstavkufferten er udformet som huskenøgler, så de sidder samlet i en nøglering.

Materialet indeholder

  • Ludoplade 1 med bogstaver
  • Ludoplade 2 med små lydrette ord på 2 bogstaver
  • Ludoplade 3 med små lydrette ord på 3 bogstaver
  • 3 x huskenøgler med regler til de 3 spil

Det anbefales, at spil og regler lamineres og klippes ud, så de holder længere.

HUSKENØGLER: Overordnet kalder vi alle vores kort for “Huskenøgler”. “Huskenøglerne” er laminerede kort i et fængende, æstetisk layout med korte, strukturerede informationer på.  “Huskenøglerne” hjælper eleverne med at huske, og de skaber overblik over den viden og læring, som gives i undervisningen. Princippet med alle “Huskenøglerne” er, at de løbende sættes i en nøglering, efterhånden som der undervises i stoffet. “Huskenøgle-sættet” er nemt at tilgå for eleverne og noget, som de har lige ved hånden ved opgaver. Det erstatter dermed massevis af løsark, hæfter og dokumenter og kan følge dem gennem hele deres skolegang.

LÆSENØGLERNE” er huskenøgler, som præsenteres løbende for eleverne i 0.-2. klasse efter behov. Hver gang vi har gennemgået en læseregel, får eleverne den matchende læsenøgle i deres personlige nøglering, hvis de har brug for at øve sig på reglen. Når eleven mestrer læsereglen, er det meningen, at den skal fjernes fra nøgleringen, så der kun er de læsenøgler i spil, som barnet skal have fokus på. Derved bliver elevernes nøgler meget individuelle med afsæt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. Forsiden til vores læsenøgler kan downloades seperat (gratis) her.

“Læsenøglerne” er lige så meget et kommunikationsværktøj i samarbejdet mellem læreren og hjemmet, da forældrene kan følge med i, hvilke regler og strategier der er blevet undervist i og derved kan bruge dem i læsningen derhjemme. 

Betalingskort
Menu
Shop