Elevatorleg – Endelser: Det tænksomme e (5 x 3 stk.)

Normal pris:

40  kr

Her får du 5 elevatorspil, hvor eleverne kan øve lyden af “det tænksomme e”, når det står til sidst i et ord. Billedet og talebobler kan eleverne genkende fra læsenøglen: “Endelser”, som du finder her. Der findes også en elevatorleg med endelsen -de (hvor man øver “det bløde d”) lige her.

Elevatorstavene og pladerne lamineres og klippes ud. Skær to huller i pladerne ved de 2 stiplede linjer og før elevatorstrimlen igennem hullerne, så de kommer til at se ud som på billedet ovenfor.

Ved brug af elevatorlegen med endelsen -e, lyderer eleverne første stavelse i elevatorstrimlen og glider videre over i endelsen på pladen. Eks. læses stavelsen “da” på elevatorstrimlen og “-se” på pladen. Herved har eleven læst ordet dase og fortsætter til næste ord ved at hive opad i elevatorstrimlen. Det er vigtigt, at endelsen -se trækkes sammen til en samlet lyd (søh..). Eleverne må ikke lydere sig gennem endelsen.

Materialet indeholder:

  • 2 Elevatorstave med første stavelse til endelsen -se + 1 elevatorstav med dobbeltkonsonant i forlyd.
  • 1 Plade med endelsen -se + billede og talebobbel, som visuelt understøtter barnets hukommelse for endelseslyden -se.
  • 2 Elevatorstave med første stavelse til endelsen -ne + 1 elevatorstav med dobbeltkonsonant i forlyd.
  • 1 Plade med endelsen -se + billede og talebobbel, som visuelt understøtter barnets hukommelse for endelseslyden -ne.
  • 2 Elevatorstave med første stavelse til endelsen -le + 1 elevatorstav med dobbeltkonsonant i forlyd.
  • 1 Plade med endelsen -se + billede og talebobbel, som visuelt understøtter barnets hukommelse for endelseslyden -le.
  • 2 Elevatorstave med første stavelse til endelsen -be + 1 elevatorstav med dobbeltkonsonant i forlyd.
  • 1 Plade med endelsen -se + billede og talebobbel, som visuelt understøtter barnets hukommelse for endelseslyden -be.
  • 2 Elevatorstave med første stavelse til endelsen -ve + 1 elevatorstav med dobbeltkonsonant i forlyd.
  • 1 Plade med endelsen -se + billede og talebobbel, som visuelt understøtter barnets hukommelse for endelseslyden -ve
Betalingskort
Menu
Shop