GEOMETRI Figurer Spil Vendespil Mix&match Hvem er hvem Flashcards

Normal pris:

0  kr

Hvem er hvem
Læg figurkortene på bordet med figuren opad.
Læg begrebskortene i en bunke med bagsiden opad.

Version 1:
Elev 1 trækker et kort fra bunken med begrebskort.
Elev 2 skal nu gætte kortet.
Elev 1 giver en oplysning om figuren, fx ‘Figuren har fire sider’, og elev 2 vender de figurkort med bagsiden opad, som kan udelukkes.
Elev 1 fortsætter med at give oplysninger om figuren, til elev 2 kan gætte den.

Version 2:
Elev 1 trækker et kort fra bunken med begrebskort.
Elev 2 skal nu gætte kortet ved at stille spørgsmål, fx ‘Hvor mange hjørne har figuren?’, ‘Er der en stump vinkel i figuren?’.
Elev 1 svarer på spørgsmålene.
Elev 2 vender figurkortene, efterhånden som figurerne udelukkes.

Stikordskort:
Eleven, der skal give informationer, kan trække et stikordskort, der viser, hvad eleven skal give information om, eller eleven kan bruge ordene på kortene som inspiration.

Vendespil
Det vælges, om der skal laves stik af 2 eller 3 af korttyperne: Figurkort, begrebskort og definitionskort.
Kortene blandes og lægges på bordet med bagsiden opad. Eleverne skiftes til at vende 2 eller tre kort for at finde stik. Når en elev finder et stik, får eleven en tur mere.
Eleven, der får flest stik, vinder spillet.

Mix og match
Det vælges, om der skal laves stik af 2 eller 3 af korttyperne: Figurkort, begrebskort og definitionskort.
Eleverne får et kort hver. Eleverne skal nu finde de kammerater, som de kan danne et stik sammen med.
Når alle eleverne har fundet deres makker(e), blandes kortene, fordeles på ny og øvelsen gentages. Evt. kan flere af stikkene skiftes ud undervejs.

Flashcards
Kortene printes dobbeltsidet, så to af de tre korttyper figurkort, begrebskort og definitionskort kombineres. Eleverne kan sidde enkeltvis eller sammen to og to. Eleven kigger på den ene side af kortet og skal finde ud af, hvad der er på den anden side af kortet.

©️ Julie Hardbo Larsen
Husk at indberette til Copydan, hvis din skole er udvalgt som kontrolskole.

Folkeskolelærer. Matematikvejleder. Underviser i matematik, fransk og madkundskab på en skole i Københavnsområdet.

Fagchef for matematik hos Lær for Livet, der er et læringsprogram for udsatte børn og unge. Her laver jeg materiale til og tilrettelægger matematikundervisningen på vores læringscamps.

Forfatter på Alineas materiale TURBO, der er målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen.

Har en forkærlighed for materialer og aktiviteter, der rummer elementer af leg, spil og bevægelse.

Jeg kan kontaktes på julie@hardbo.dk

Betalingskort
Menu
Shop