Julegaver og leg gennem tid

Julegaver! Ja, det er selvfølgelig ved at være den tid.

I opgaven “Julegaver og leg gennem tid” er disse gaver i fokus. Opgaven er målrettet 3.-4. klassetrin, men kan bruges af andre som forventer at få julegaver i år.

Normal pris:

0  kr

Denne opgave er tiltænkt 3.-4. klassetrin, men kan bruges af mellemtrinets øvrige elever.

Brugen af denne opgave kan være med til at opfylde kompetenceområdet ”Kronologi og sammenhæng”. Her
hedder det i færdigheds-og vidensmål ”Familie og fællesskaber” at; ”Eleven kan sammenligne tidlige
tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.

Materialet indeholder:

  • 4 siders elevhæfte med kilde, tekst og opgaver.
  • 1 side bilag til den sidste opgave.
  • 1 lærerark med baggrundsviden og relevante links.

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop