Rod på Museet

Den er helt gal på museet! Da du gik hjem i går, var alt normalt, pænt og rent, men! I løbet af natten har nogen holdt en fest – og fuldstændig glemt at ryde op! Alt står forkert! Tollund-manden er blevet flyttet ind i Middelalder-udstillingen, Sol-vognen står i Stenalderen – kort sagt: Det hele er noget l…. Der skal styr på det, inden museet åbner om et par timer…

Normal pris:

15  kr

”Rod på Museet” er en opgave tiltænkt 4.-6. klassetrin. Den kan med fordel bruges som vikar-materiale eller som en anderledes evaluering af de første års historieundervisning. Tidsforbruget er et par lektier. Forklar eleverne, at de er ansat på et historisk museum. Da de forlod museet i går, var alt i den skønneste orden, men! Da de møder ind her til morgen, er alt kaos og uorden! Der skal ryddes op, inden museet kan åbne.

Materialet indeholder:

  • 7 siders opgavehæfte til elever.
  • 2 siders lærerark med bl.a. facitliste til opgaverne og links til videre arbejde.

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop