Slaget ved Dybbøl (Mellemtrinnet)

Normal pris:

0  kr

Materialet handler om hændelserne, der førte til Slaget ved Dybbøl, lige så vel som både selve slaget og slagets konsekvenser for Danmark. Det er egnet til elever på mellemtrinnet og til differentieret undervisning i udskolingen, i den forstand at teksterne er skrevet i et let forståeligt sprog på nær af få ord, som står understreget og med en forklarende fodnote. Materialet består af 14 sider/poster, som hver har en tekst om Slaget på Dybbøl og et spørgsmål til denne tekst. Til at svare på spørgsmålene følger der et lækkert svarark til eleverne. 

Materialet er opbygget ud fra et læs og forstå koncept og ud fra den forudsætning, at det både kan bruges online og til fysisk undervisning. Til online undervisning kan læreren eventuelt læse teksten højt og efterfølgende stille spørgsmålet, som eleverne så skal besvare, men eleverne kan også arbejde med materialet i grupper. Til fysisk undervisning kan det gøres på samme måde, men materialet er også lavet med henblik på at kunne fungere som løb. Eleverne opdeles så i grupper og får udleveret et svarark, som de skal skrive deres svar på, mens de går fra post til post.

Materialet består af:

  • 14 poster
  • Ét svarark til eleverne
  • Lærevejledning

God fornøjelse!

Velkommen til MysterieArkivet, stedet hvor historie og kultur vækkes til live på en sjov og spændende måde!
Vi består af Trine Tind Hugger, cand.mag. i historie og performance design, og Thomas Gatzwiller, cand.mag. i dansk og engelsk.
Trine er en fantasifuld formidler med erfaring i udstillinger og events, der forstår at fortælle om kulturhistorien på en sjov og engagerende måde. Thomas er en underviser, der ligeledes lægger vægt på at gøre kulturhistorien interessant for både børn og voksne.
Sammen har vi dannet MysterieArkivet!
MysterieArkivet gør formidling og undervisning både sjov og spændende! Hvilken effekt har formidling, hvis den ikke formår at fange brugerne? Og hvor effektiv er undervisning, der ikke giver lyst til at lære mere?
I MysterieArkivet laver vi edutainment, der engagerer dine brugere såvel som elever. Gennem fangende formidling og umanerlige undervisningsforløb vækker vi mysterier til live og appellerer til nysgerrighed og læringslyst.
Derudover laver vi også brugerundersøgelser, der kan gøre dig klogere på din målgruppe, og vi tilbyder også sparring på din egen formidling.
Betalingskort
Menu
Shop