Skoletræt – et digt fra Sproggren

Arbejd med digte sammen med Sproggren.

Normal pris:

0  kr

SKOLETRÆT

Digtet med 5 strofer på hver 4 vers er skrevet for at sætte ord på det, mange elever oplever i skolen. Når de ikke kan se meningen med timerne, faget og indholdet. Når de bare drømmer sig væk fra hverdagen. Når de længes efter at udfolde egne talenter uden for den fastsatte ramme.

Med digtet følger flere forslag til arbejdet med mine digte, som der er mange flere på vej af.

Her et lille uddrag af introen:

Sproggrens digte har forskellig længde. Nogle gange er der endda kun tale om en enkelt strofe, men de har altid krydsrim, for sådan dukkede de op. I hvert digt har alle vers samme antal stavelser og en ens rytme.

Digtet præsenteres på flere måder, så det dels kan læses på skærmen, dels nemt kan kopieres og deles ud til eleverne i sin helhed eller i brudstykker.

Jeg håber, de vil være med til at skabe billeder, stemninger, tanker og debat.

Tak for din interesse for mine materialer – længe leve bevægelse & glæde i undervisningen ;o)

Jeg har siden 2008 med stor glæde, gejst og skæve vinkler udviklet, undervist med og udgivet materialer, der kobler bevægelse og faglighed. Metoden hedder Sprog & Tal i Bevægelse og er solgt til over 800 skoler i Danmark + brugt på endnu flere, da materialet både har kunnet lånes på mange CFU’er og nu også findes som gratis pdf-filer.

Det helt unikke ved mine aktiviteter er, at du ikke kun får idéer til inddragelse af bevægelse, men får alt det faglige med. Målrettede regnestykker, ord, sætninger og grammatiske vinkler, så du ikke skal bruge energi og tid på at finde 100 udsagnsord på rette niveau frem til en sjov aktivitet, du lige har fundet på nettet. Det faglige indhold kan desuden sagtens bruges til andres eller dine egne lege, spil og bevægelsesidéer inkl. CL-strukturer. Blot én af grundene til, at dette materiale holder i længden ;o)

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Min baggrund er bl.a. folkeskolelærer, voksenunderviser, tosprogskoordinator og kursusholder med erfaring fra alle klassetrin og de fleste nationaliteter.

Drømmen var og er stadig at få gejsten tilbage i timerne. For det er der brug for, hvis nogen skal lære noget. Både for eleven og læreren – uanset niveau, baggrund, fysiske rammer og forberedelsestid.

Udover mine mange aktiviteter har jeg skrevet forældreguiden Læsehygge. Bogen retter sig mod børn i 0.-5. kl. og bruges heldigvis også flittigt som inspiration for pædagoger, lærere og børnebibliotekarer, når der skal findes på sjovere måder at fremme læselysten på.

Betalingskort
Menu
Shop