Røre-gøre grammatik 8: Udelege, spil og træning

Normal pris:

25  kr

Dette materiale består af en grundig lærervejledning til flere forskellige måder at lege/træne udenfor. Det er delvist bygget op omkring CL-strukturer, så eleverne både kan røre sig og interagere med hinanden. Det kan benyttes fra indskolingen og hele vejen op, idet ordkortene i Røre-gøre 5 ordklasser bliver mere og mere komplekse. Materialet kan selvfølgelig også benyttes uden brug af CL-struktur.

To af undervisningsforslagene kræver, at materialet Røre-gøre grammatik 5 Ordklasser er en del af skolens materiale, idet ordkortene herfra skal benyttes.

Derud over er der grundigt beskrevet, hvordan de omgivelser, skolen er placeret i, kan benyttes til arbejdet med ordklasser. Efterfølgende arbejdes med, hvordan eleverne kan bruge resultaterne af arbejdet til forskellige skriftlige udtryk.

En mangesidig håndsrækning til at komme ud og få lært en hel masse på en både sjov, social og hyggelig måde.

Betalingskort
Menu
Shop