Papirflyver i undervisningen

Normal pris:

40  kr

Papirflyver i undervisningen er tværfagligt projekt mellem billedkunst, matematik, dansk og engelsk. Der er ikke brug for meget tværfaglig planlægning og forberedelse, da det tværfaglige består af den papirflyver eleverne konstruere i billedkunst. Den skal de bruge i matematik, dansk og engelsk. Mine elever i 2. klasse syntes det er sjovt, når de kan lave et produkt i et fag og bruge det i flere andre fag. Ud over det faglige indhold i papirflyver i undervisningen, øver eleverne sig at kunne bevæge sig roligt i forhold til en aktivitet, stoppe når tiden er gået, være ærlige om hvor deres papirflyver landede og vente på tur.

Klassetrin

Papirflyver i undervisningen forudsætter at eleverne kan arbejde alene ved stationer og følge en anvisning om hvad man skal på de forskellige stationer. Jeg har brugt i det i min 2. klasse. Det gik fint. Jeg vil anbefale, at man bruge det i slutningen af 1. klasse og op til og med 4. klasse.

Forberedelse

Forberedelsen til papirflyver i undervisningen er den tid det tager for eleverne at folde og farvelægge deres papirflyver. Det tog min 2. klasse 2-3 lektioner at folde og farvelægge det. Jo ældre eleverne er, des bedre forstår de en vejledning og har nemmere ved selv at udføre foldningerne. Jeg lader mine elever hjælpe hinanden, da jeg ikke kan nå rundt til dem alle på en gang.  I vejledningen er der en fotobeskrivelse af, hvordan jeg har foldet den papirflyver jeg brugte. Det er bevidst at alle eleverne folder den samme papirflyver. Derved er alles forudsætninger de samme.

Det faglige indhold i papirflyver i undervisningen

Det faglige indhold til papirflyver i undervisningen har jeg delt op i fire fag. Der kan arbejdes med de forskellige aktiviteter samtidig i løbet af ugen. Alle værkstederne er klar til at bruges når eleverne har foldet deres papirflyver og farvelagt dem i billedkunst.

  • Matematik: Der er beskrivelser af hvordan der kan arbejdes med plus, minus og gange.
  • Dansk: Der er beskrivelser af hvordan der kan arbejdes med ordklasser, procesorienteret skrivning, mindmap, højtlæsning, digte historier, fantasi og skrive en vandrehistorie.
  • Engelsk: Der er beskrivelser af hvordan der kan arbejdes med farver og tal.
  • Billedkunst: Der er beskrivelser af hvordan eleverne kan arbejde med at følge en vejledning, konstruere en papirflyver og øve sig i at farvelægge og derved træne deres finmotorik.

Indholdet i papirflyver i undervisningen

Der er en vejledning som pdf, hvor det hele er samlet i.

Tak

Tak, for at du valgte at købe mit materiale. Jeg håber, at din klasse får det hyggeligt med at udarbejde kortene og spreder lidt glæde hos deres mødre og dermed familier. Husk at notere materialet hvis din skole er copydan skole. Det vil betyde meget for mig.

Jeg lave meget af mit materiale selv. Jeg har hjemmesiden http://www.maikenraagaard.dk Her kan du følge mine nyeste materialer, læse om de foredrag jeg holder og tilmelde dig mit nyhedsbrev. Det sidste udkommer kun når der er noget nyt at fortælle om. Jeg udarbejder kun et materiale hvis det kan bruges i mindst tre forskellige aktiviteter eller til mindst 3 lektioner uden at skulle forberede mig ekstra. Jeg inddrager ofte bevægelse og tværfagligt samarbejde i mine materialer.

Jeg mener at hvis jeg skal printe et materiale ud skal det kunne bruges flere gange og gerne på flere forskellige måder.

Det skal være sjovt at lære og fedt at lave en fejl.

Betalingskort
Menu
Shop