Muzikzak Rytmer – Simple rytmenoder

Målet med Muzikzak Rytmer er at understøtte indlæringen af 4 elementære rytmenoder: da (1 fjerdedel), didi (2 ottendedele), ssh (1 fjerdelspause) og digedige (4 sekstendedele. Det giver bedre forudsætninger for det videre arbejde med rytmer: fx spil på trommer, klappeøvelser og musikaktiviteter med rytmekort. Ydermere giver bogen et godt grundlag for videre arbejde med musikteori, både mundtligt og skriftligt.

Normal pris:

0  kr

For at gøre bogen intuitiv er det i alle opgaver markeret med rødt, hvad eleven skal gøre for at løse opgaven. Sikker læsning er derfor ikke nødvendigt. selvstændigt med materialet. Bogen indeholder opgavetyper, som de fleste kender og kan lide: Labyrinter, skriv efter-opgaver, tælleopgaver, farveopgaver samt opgaver, hvor man skal sætte streger eller ringe. Hver rytmenode har en tilhørende farve, som også bruges i bogens farveopgaver. Som ekstraopgaver er der en række Sudoku-opgaver, der kan kræve kort introduktion.

Alle løsninger samt forslag til relevante musikaktiviteter og sange kan findes i den tilhørende lærervejledning på http://www.musikogrytmik.dk, hvor man også kan finde relevante kurser og undervisningsmaterialer om musik.

Antal sider: 22

Betalingskort
Menu
Shop