Motorik – et undervisningsforløb

Normal pris:

15  kr

I dette materiale finder du et helt undervisningsforløb til idræt, hvor eleverne får styrket deres grundmotorik. Materialet er inddelt i to steps:

  • Step 1: Førskolegruppen (4-5 år)
  • Step 2: 0. klasse (5-6 år)

Materialet kan selvfølgelig også bruges i 1. klasse (eller senere), hvis man har nogle elever der har brug for at styrke deres grovmotorik.

Materialet indeholder konkrete lege/aktiviteter (både til inde og ude), afkrydsningskema til brug ved diplom og baggrundsviden. Materialet er på 7 sider.

Betalingskort
Menu
Shop