Margretes far – fra kaos til Kalmar

Den danske Middelalder rummer både storhedstid og nationens absolutte lavpunkt! Dette 7-siders elevhæfte tager udgangspunkt i Margrethes far, Valdemar Atterdag. Han formåede at samle Danmark, bl.a. ved et brutalt angreb på den svenske by Visby på øen Gotland. Elevhæftet har på forsiden en QR-kode. Hvis denne scannes starter en lille video, hvor teksten oplæses.

Normal pris:

0  kr

Det er svært at forestille sig, men i en otteårig periode fandtes Danmark ikke. Tiden fra 1332-1340 må være nationens absolutte lavpunkt, men så kom der en Atterdag… Elevteksten starter netop med denne periode, men ellers er fokus på Valdemar Atterdag brutale angreb på byen Visby på Gotland. Der skal arbejdes med historieskrivning, kildearbejde og ikke mindst historiebrug – for kan det virkelig passe, at et supermarked på den svenske ø er opkaldt efter denne danske konge? Til hele herligheden findes også et lærerark med bl.a. links og gode forslag til tv-udsendelser.

Materialet indeholder:

  • 7 siders elevtekst. Bemærk at der er QR-kode, så eleverne kan se video og dermed lytte til teksten.
  • Lærervejledning med bl.a. relevante links

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop