Læs, husk og digt!

Materialet indeholder 6 memoserier til indskolingen og yngste mellemtrin. Hver serie består af 8 tekst-kort med 8 tilhørende billeder – i alt 48 tekstkort og 48 billedkort. Tekst-kortene stiger i tekstlængden med en ny sætning for hvert kort. Således er der én sætning på kort nr. 1 og otte sætninger på kort nr. 8.

Normal pris:

29  kr

Når man læser, er det væsentligt at kunne forestille sig tekstens handling inde i hovedet, så man husker og forstår tekstens sammenhæng ud fra indholdet. På den måde kan man bruge sine indre billeder som hjælp i den fortløbende læseafkodning. Mange elever kæmper med hukommelsen, hvis de bruger for meget energi på at afkode hvert enkelt ord. De har brug for at træne hukommelse og de indre billeder af teksters handling.

“Læs, husk og digt!” er et materiale til øvelse af netop dette. For kan man gentage en længere tekst, er man nødt til at bruge sine indre billeder og forståelse af indholdet. I materialet er forslag til øvelser og spil med memo-serierne.

Min baggrund som forlægger og udgiver her på Bubbleminds er bl.a. mit arbejde som lærer,  it- og læsevejleder på alle klassetrin i både almen og specialklasser siden 1985.

Jeg har fortrinsvis undervist i dansk og og matematik og desuden fungeret som it-vejleder i en årrække med fokus på It-støttet læsning. 2010 tog jeg læsevejlederuddannelse og havde herefter læsehold med børn i læsevanskeligheder. Det var også året, hvor jeg oprettede Madam Bachs Forlag til udgivelse af  overskuelige og illustrerede matematik- og danskhæfter i pdf.form. Flere af pdf.erne blev i 2011 udviklet til læringsapps i AppStore og GooglePlay. Læs mere om mine apps på www.madambachsforlag.dk/apps

2014 skiftede jeg arbejdsliv fra lærerjobbet i folkeskolen til et deltids-læsekonsulentjob på en friskole.
Alle materialer ligger også på  madambachsforlag.dk

Se også
https://www.facebook.com/Bachsapps
https://www.instagram.com/madambach
https://www.pinterest.dk/madambach7452

Betalingskort
Menu
Shop