Klip og sortèr – Tal 1-10 og 11-20

Klip og sortér opgaverne er gode til at arbejde med finmotorik og at kunne arbejde med match.

Normal pris:

10  kr

Opgaverne kan enten bruges til at arbejde 1:1 med en elev eller, alt efter elevens kognitive funktionsniveau, at eleven arbejder med den selvstændigt.

Alt mit materiale er designet til at være simpelt, intuitivt og uden for mange distraherende elementer.

Materialet indeholder:

  • 20 arbejdssider med tallene 1-10 og 11-20
Betalingskort
Menu
Shop