Match efter forlæg: T-shirt og knapper

Enkle matchopgaver, hvor eleverne skal kunne følge et forlæg.

Normal pris:

10  kr

Mine matchopgaver styrker elevernes mulighed for at arbejde med at kunne matche, følge forlæg, koncentration, identificere og at lytte. Opgaverne kan enten bruges til at arbejde 1:1 med en elev eller, alt efter elevens kognitive funktionsniveau, at eleven arbejder med den selvstændigt.

Alt mit materiale er designet til at være simpelt, intuitivt og uden for mange distraherende elementer.

Materialet indeholder:

  • 8 t-shirts med knapper og forlæg
Betalingskort
Menu
Shop