Interaktiv bog: Indkøb-tøj

Enkle matchopgaver, hvor eleverne skal kunne følge et forlæg.

Normal pris:

10  kr

Mine interaktive bøger styrker elevernes mulighed for at arbejde med at kunne matche, følge forlæg, koncentration, identificere og at lytte. De interaktive bøger kan enten bruges til at arbejde 1:1 med en elev eller, alt efter elevens kognitive funktionsniveau, at eleven arbejder med den selvstændigt.

Alt mit materiale er designet til at være simpelt, intuitivt og uden for mange distraherende elementer.

Materialet indeholder:

  • 6 indkøbsvogne
  • 1 ark med svarbrikker
  • Vejlening
Betalingskort
Menu
Shop