Hvilket tal mangler i talrækken? (Tal mellem 10-20)

10,00 kr

Vi arbejder med tallene mellem 10-20.

Materialet indeholder 30 sider med små talrækker, hvor manglende tal skal skrives ind.

  • 15 sider, hvor der skal skrives ét tal ind i talrækken
  • 15 sider, hvor der skal skrives tre tal ind i talrækken