Guided Writing: ordtræningsopgaver nr. 81-90

Normal pris:

10  kr

Materialet indeholder ti ordtræningsopgaver, der hver især fokuseret på ét af de 120 mest brugte ord i børnebøger. Brug opgaverne som supplering til Guided Writing skriveopgaver eller som selvstændig skrive- og staveundervisning.

Målgruppe: opgaven henvender sig til børn i 1.-3. klasse

Hvordan bruges det?
I denne opgave er der fokus på ordet. Eleven skal med inspiration fra billedet skrive en sætning eller en historie, hvor ordet indgår.
Skrives der en historie, så er målsætningen at ordet indgår 5 gange.

Skrivehus: nederst på siden er et skrivehus, hvor ordet skrives x antal gange med pæn håndskrift og på de rigtige etager.

Ordtræningsarkene tager udgangspunkt i dagens ord, som vi arbejder med efter hver skriveopgave. Idéen er at lave en ordbog, som eleverne bliver fortrolige med og kan anvende i sin fremtidige skriveproces, når de bliver usikre på, hvordan et ord staves.

Ordene i opgave 81-90: selv, kommer, store, far, dig, hele, få, helt, fik, stod

Materialet indeholder:

  • 10 opgaver inkl. skrivehus
  • Vejledning til ordtræningsopgaverne

Følg Skriv og stav på Facebook: https://www.facebook.com/skrivogstav.dk/
Følg Skriv og stav på Instagram: https://www.instagram.com/skrivogstav

Pernille Terkelsen er folkeskolelærer og har mange års erfaring med danskundervisning i indskolingen. Pernille har en efteruddannelse som læsevejleder.

Pernille arbejder med skrive- og stave undervisningsmetoden (guided writing), og har udviklet en del dansk- og engelskopgaver til elever i 1.-3. klasse.

 

Betalingskort
Menu
Shop