Den fortællende fremstillingsform – 10 minutters skriveøvelser

Normal pris:

0  kr

Hæftet indeholder skriveøvelser til den fortællende tekstype. Hæftet indeholder 16 skriveøvelser, som er designet som 10 minutters skriveøvelser. Der er dog mange andre måder at bruge skriveøvelserne på. De kan udfoldes til opgaveoplæg i en hel fortælling eller sågar bruges til at øve mundtlig fortælling. Ydermere kan skriveøvelserne stå alene, bruges i et større forløb om den fortællende teksttype eller bruges med et grammatisk fokus. Mulighederne er mange.

Mit navn er Christina Løber Qvist.
Jeg udvikler materialer under navnet Løbske ideer. Find mig på instagram loebskeideer_i_skolen.
Jeg arbejder på en folkeskole i udskolingen med fagene dansk, samfundsfag og historie. Herudover står jeg også for diverse indsatser i bl.a. dansk og læringsparathed.
Jeg tror på, at undervisningen skal være gennemsyret af høj faglighed, autencitet og masser af farver og skæve vinkler. Dette håber jeg også, du vil se i mine materialer.
Skriv til mig på loebskeideer@gmail.com eller på insta, hvis der er spørgsmål til materialerne.
Christina.

Betalingskort
Menu
Shop