Den argumenterende fremstillingsform – små øvelser

Normal pris:

0  kr

Hæftet indeholder øvelser til den argumenterende teksttype. Hæftet indeholder 28 spørgsmål, som eleverne skal tage stilling til og argumentere for. Øvelserne kan både bruges mundtligt og skriftligt. Herudover kan de bruges i plenum, i grupper eller som selvstændige skriveøvelser – gerne sammen med et grammatisk fokus.

Mit navn er Christina Løber Qvist.
Jeg udvikler materialer under navnet Løbske ideer. Find mig på instagram loebskeideer_i_skolen.
Jeg arbejder på en folkeskole i udskolingen med fagene dansk, samfundsfag og historie. Herudover står jeg også for diverse indsatser i bl.a. dansk og læringsparathed.
Jeg tror på, at undervisningen skal være gennemsyret af høj faglighed, autencitet og masser af farver og skæve vinkler. Dette håber jeg også, du vil se i mine materialer.
Skriv til mig på loebskeideer@gmail.com eller på insta, hvis der er spørgsmål til materialerne.
Christina.

Betalingskort
Menu
Shop