Beskriv din designproces

Normal pris:

0  kr

Dette materiale skal ses som en guide i faglig skrivning. Materialet kan bruges som afslutning på et forløb i Håndværk & Design, hvor eleverne skal beskrive og forklare deres designproces i ord og billeder.

Guiden tager udgangspunkt i et forløb, hvor emnet er “Fantasidyr”. Det håndværksmæssige mål er 3 snitteteknikker. Eleverne har arbejdet med 4 faser i designprocessen: Ideudvikling, afprøvning, fremstilling og evaluering. De har gennem forløbet skrevet notater og taget billeder af de forskellige faser.

Som afslutning på forløbet har eleverne fået til opgave at beskrive og forklare deres designproces med ord og billeder i programmet “Book Creator” på Skoletube.

Guiden er indholdsmæssigt tilpasset forløbet om fantasidyr og snitteteknikker, men en redigerbar udgave følger med, så den kan tilpasses aktuelle forløb.

Materialet indeholder:

  • Forside – Beskriv din designproces
  • Ordforklaring til fagord
  • Guide til faglig skrivning om 4 faser i designprocessen
  • 5 fif til faglig skrivning

Materialet ligger både som en PDF udgave samt en redigerbar udgave.

Jeg har arbejdet som lærer i 18 år på en folkeskole, hvor ca. 95% af eleverne er tosprogede. Jeg underviser i dansk samt håndværk og design. Desuden har jeg funktion som læsevejleder på mellemtrinet og i udskolingen.

Betalingskort
Menu
Shop