10 filosofisessioner til indskolingen

I traditionen for filosofi med børn (P4C) får du 10 filosofisessioner, som kan inspirere til en dialogisk, udforskende og elevcentreret undervisning i danskfaget og trivselsrelateret samtaler De filosofiske temaer er tilpasset børnegruppens erfaringsverden og skabt til at åbne op for en filosofisk refleksion, der sætter nogle af de vigtigste eksistentielle spørgsmål i spil.

Find flere filosofiske og tankevækkende undervisningsmaterialer på Tankespirerne.dk.

Og læs mere om filosofi med børn og kunstig intelligens på bloggen.

Normal pris:

35  kr

Du får følgende sessioner:

 1. ‘Bamsegårække’. Handler om hvordan vi forholder os til forskellighed i grupper.
 2. ‘Myrerne eller skarnbassen’. Handler om kampen på liv og død og menneskelig involvering og indgriben i dyrenes verden.
 3. ‘Er det 2.Xs bold’: Handler om ejerskabsforhold.
 4. ‘Karakteren som faldt ud af historien’: Handler om fiktionens karakterer og deres ontologiske status.
 5. ‘Skal vi beholde ordet’: Handler om ord og begrebers værdi og funktion.
 6. ‘Det gør ondt’: Handler om hvad smerte er og hvad den kan sige os.
 7. ‘Det er IKKE en børnebog’: Handler om hvad børn opfatter som børnerelevant litteratur.
 8. ‘Den mystiske stemme’: Handler om vores stemme og hvordan vi kan forme vores identitet med stemmen.
 9. ‘Teddys Bamsebjørn’: Handler om opfindelsen af Bamsebjørnen og det store spørgsmål om hvilken version af opfindelsen som er bedst.
 10. ‘Forvandlingen’: Handler om dyrs egenskaber og hvilken forskel disse egenskaber kunne gøre i vores menneskelige liv.

Materialet indeholder:

 • Kort indføring til didaktikken og lærerrollen i traditionen for filosofi med børn (P4C)
 • 10 filosofisessioner til indskolingen.

Martin Kongshave, Cand. mag i filosofi og meritlæreruddannet i dansk, kristendomskundskab og fysik-kemi med ansættelse på Bogense skole i indskolingen.

Mine udgivelser er skabt med et mål om at skabe en mere argumenterende, begrebsanalyserende, undersøgende, ideudvekslende og kollaborativ samtaleform i klasselokalet.

Betalingskort
Menu
Shop