Brugsbetingelser

Her kan du læse om:

1. Rettigheder på BubbleMinds

  • 1.1 Indhold på BubbleMinds
  • 1.2 Misbrug af indhold
  • 1.3 Gør brug af indhold

2. Ansvarsbegrænsning

3. Links

  • 3.1 Links til tredjepart
  • 3.2 Links fra BubbleMinds

4. Ændringer i Brugsbetingelser

5. Spørgsmål

6. Lovvalg og værneting

 

Ved at benytte BubbleMinds accepterer du at være bundet af nærværende Brugsbetingelser. Enhver fravigelse fra Brugsbetingelserne skal ske på skrift og være underskrevet af BubbleMinds for at være gyldig.

1. Rettigheder på BubbleMinds

1.1 Indhold på BubbleMinds

Indholdet på BubbleMinds, inklusiv layout, tekst, billeder og lyd tilhøre den BubbleMinds udgiver, hvis navn er angivet på materialet. Brugen og indholdet er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret.

1.2 Misbrug af indhold

Enhver misbrug, kopiering, redistribuering, publicering, modificering eller lignende brug af indholdet på BubbleMinds uden en skriftlig tilladelse fra BubbleMinds er forbudt, og kan medføre erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige erstatningsretlige regler. Ved misbrug kan BubbleMinds hæve handlen uden varsel.

1.3 Gør brug af indhold

For at kunne gøre brug af indholdet på BubbleMinds skal du indgå en Aftale med BubbleMinds enten om køb af materialet eller enkeltdownloads.

2. Ansvarsbegrænsning

Du påtager dig det fulde ansvar og risiko ved brug af www.bubbleminds.dk

3. Links

3.1 Links til trejdepart

www.bubbleminds.dk indeholder til tider links til tredjeparts hjemmesider. Vi påtager os ikke ansvaret for (mis-)brugen af personlige oplysninger på de eksterne internetsider, og vi opfordrer dig derfor til at læse den politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der anvendes på disse og andre hjemmesider igennem, når du besøger dem.

3.2 Links fra BubbleMinds

Hyperlinks må kun laves til startsiden af www.bubbleminds.dk. Links til underliggende sider kræver forudgående skriftlig tilladelse fra BubbleMinds. Indholdet fra BubbleMinds må ikke placeres på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing). BubbleMinds kan uden skriftlig varsling forlange links fjernet til en hjemmeside.

4. Ændringer i Brugsbetingelser

Ændringer i vores Brugsbetingelser er til tider nødvendige. Vi opfordrer dig til regelmæssigt på læse den seneste version af Brugsbetingelserne, så du er sikker på, at du er bekendt med dem.

5. Spørgsmål

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til vores Brugsbetingelser, kan du kontakte os på telefon 28264410 eller sende os en email på info@bubbleminds.dk

6. Lovvalg og værneting

Disse Brugsbetingelser er underlagt dansk lovgivning, og enhver tvist angående Brugsbetingelser skal afgøres ved Københavns Byret i henhold til dansk lovgivning.

Opdateret maj 2022