Medlemsbetingelser

Her kan du som kommende medlem af BubbleMinds læse om:

1. Definitioner

 • 1.1 BubbleMinds
 • 1.2 BubbleMinds medlemstyper:
  • 1.2.1 BubbleMinds Medlem
  • 1.2.2 BubbleMinds Fordelsmedlem
 • 1.3 BubbleMinds’ kunder
 • 1.4 Undervisningsmaterialer

2. Vilkår

 • 2.1 Medlemsskaber
  • 2.1.1 Gældende for Medlemmer
  • 2.1.2 Gældende for Fordelsedlemmer
 • 2.2 Opsigelse af medlemsskab
 • 2.3 Ejerskab af undervisningsmaterialer
 • 2.4 Anvendelsesbetingelser
  • 2.4.1 Så længe aftalen løber gælder:
  • 2.4.2 Efter opsigelse af Aftalen gælder:
 • 2.5 Gennemsyn af undervisningsmateriale
 • 2.6 Begrænsning af ansvar

3. Anvendelig Ret og Hjemting

4. Kundens brugsrettigheder

 

1. Definitioner

Dette er en beskrivelse af de definitioner, som bruges på www.bubbleminds.dk

1.1 BubbleMinds

BubbleMinds er en dansk privatejede enkelmandsvirksomhed, CVR. nr. 38 12 35 13

1.2 BubbleMinds medlemstyper
1.2.1 BubbleMinds Medlem

Dette refereres til den person, som enten selv har oprettet sig eller den person som automatisk er blevet oprettet i forbindelse med download af et gratis materialer. Personen er blevet oprettet/registreret som Medlem og har acceperet medlemsbetingelserne.

1.2.2 BubbleMinds Fordelsmedlem

Der refereres til den person, som har tegnet abonnement på Fordelsmedlemsskabet. Personen har oprettet/registreret sig som Fordelsmedlem og har acceperet medlemsbetingelserne.

1.3 BubbleMinds’ kunder

Personer eller skoler, som henter eller køber undervisningsmaterialer på BubbleMinds.dk

1.4 Undervisningsmaterialer

Dette indbefatter alle billeder, videoer og andre digitale illustrationer, som er uploadet af et Medlem eller et Fordelsmedlem på www.bubbleminds.dk

2. Vilkår

2.1 Medlemsskaber
2.1.1 Gældende for Medlemmer:
 • Det er gratis at blive Medlem på BubbleMinds.
 • Som Medlem kan du uploade så mange gratis materialer, du har lyst til.
 • Som Medlem har du adgang til et simpelt bibliotek med dine tidligere købte materialer, favoritter mm.
2.1.2 Gældende for Fordelsmedlemmer:
 • Som Fordelsmedlem bliver du opkrævet et månedligt abonnement på 29 kr.
 • Som Fordelsmedlem kan du uploade så mange materialer du har lyst til, gratis som betalingsmaterialer.
 • Som Fordelsmedlem beholder du 85% af salget på dit materiale, de resterende 15 % beholder BubbleMinds til bl.a. drift af hjemmesiden.
 • Som Fordelsmedlem kan du løbende følge med i dit salg på din Fordelsmedlemsside under ‘Salgsoversigten’. Opgørelse af salg sker i slutningen af måneden. Udbetaling sker i starten af måneden – dog udbetales der ikke beløb under 100 kr. Disse beløb overføres til næste måned.
 • Som Fordelsmedlem har du adgang til et personligt udvidet bibliotek med dine tidligere købte materialer, favoritter mm. I biblioteket har du mulighed for at administrere dine køb – du kan bl.a. benytte dig af søgefunktionen og selv tildele dine køb søgeord, så du nemt kan finde dem igen.
 • Endvidere får du som Fordelsmedlem mulighed for at blive medlem af Facebook-gruppen, hvor du kan deltage i konkurrencer, få medlemstilbud mm. Du skal selv anmode om medlemsskab i denne gruppe. Gruppen navn er ‘BubbleMinds Fordelsmedlemmer’.

Fordelsmedlemmet er egenhændigt ansvarlig for at holde BubbleMinds opdateret i forhold til udgiverens betalingsinformationer, så BubbleMinds kan gennemføre udbetalingerne. Udbetalingen sker via kontooverførsel. Kontonumret sendes på mail til info@bubbleminds.dk

BubbleMinds må ændre på ovenstående udbetalingsbetingelser med minimum 1 måneds varsel.

2.2 Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement hos BubbleMinds via ‘Min konto’ på platformen under ‘Administrer abonnement’. Alternativt skal du opsige dit abonnement ved skriftlig henvendelse til BubbleMinds.

Ved opsigelse af abonnementet inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb.

Ved opsigelsen bliver Medlemmets eller Fordelsmedlemmets materiale(r) afpubliceret fra platformen. Alle Fordelsmedlemmets tilgodehavende vil blive udbetalt, og Fordelsmedlemmet vil få en skriftlig bekræftelse på opsigelsen. Opsigelse af Aftalen ændrer ikke på anvendelsesbetingelserne som beskrevet i Anvendelsesbetingelserne, punkt 2.2.

BubbleMinds forbeholder sig ret til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, såfremt dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Såfremt BubbleMinds suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

2.3 Ejerskab af undervisningsmaterialet

Denne Aftale er ikke-eksklusiv, hvilket betyder, at et Medlem og et Fordelsmedlem ikke er begrænset til kun at måtte levere undervisningsmaterialer til BubbleMinds. Medlemmet eller Fordelsmedlemmet beholder alle rettigheder til eget undervisningsmateriale.

2.4 Anvendelsesbetingelser

Ved at acceptere denne Aftale, giver Medlemmet og Fordelsmedlemmet uigenkaldeligt tilladelse til, at BubbleMinds må anvende Medlemmets eller Fordelsmedlemmets undervisningsmateriale under følgende betingelser:

2.4.1 Så længe aftalen løber gælder:
 1. BubbleMinds må dele Medlemmets undervisningsmateriale til BubbleMinds’ kunder.
 2. BubbleMinds må sælge Fordelsmedlemmets undervisningsmateriale til BubbleMinds’ kunder mod betaling af aftalt honorar til Fordelsmedlemmet.
 3. BubbleMinds må anvende Medlemmets eller Fordelsmedlemmets undervisningsmateriale til markedsføring, digital og analog format og sammen med andre undervisningsmaterialer, tekst eller illustrationer.
 4. BubbleMinds må 4 gange om året: op til skolestarten, Halloween, Jul og Påske, sælge alle undervisningsmaterialerne med en rabat, dog på maks. 15% og kun i 2 dage. Rabatten gives udelukkende til Fordelsmedlemmerne på BubbleMinds.
2.4.2 Efter opsigelse af Aftalen gælder:
 1. BubbleMinds må ikke længere dele Medlemmets undervisningsmateriale.
 2. BubbleMinds må ikke længere sælge Fordelsmedlemmets undervisningsmateriale.
 3. BubbleMinds må forsat anvende markedføringsmaterialer, hvor Medlemmets eller Fordelsmedlemmets undervisningsmateriale indgår.
 4. BubbleMinds må forsat levere Medlemmets eller Fordelsmedlemmets undervisningmaterialer til kunder, der har købt eller bestilt Medlemmets eller Fordelsmedlemmets undervisningsmateriale før opsigelse af denne Aftale.
 5. BubbleMinds kunder, der har downloadet eller købt Medlemmet eller Fordelsmedlemmets undervisningsmateriale før opsigelse af denne Aftale må forsat anvende Medlemmets eller Fordelsmedlemmets undervisningsmateriale under de betingelser, der er beskrevet i Brugsbetingelserne – læs dem her.
2.5 Gennemsyn af undervisningsmateriale

Som Medlem eller Fordelsmedlem kan man selv uploade undervisningsmaterialer på BubbleMinds. Undervisningsmaterialet sendes til gennemlæsning, hvorefter bliver det efterset inden undervisningsmaterialet bliver publiceret på siden. Ved evt. mangler (korrekt kreditering for billedebrug, salgsbillede(r), tekst, kategorisering mm.) sendes undervisningsmaterialet retur til Medlemmet eller Fordelsmedlemmet med kommentarer herom. Herefter kan Medlemmet eller Fordelsmedlemmet rette sit undervisningsmateriale til og igen sende det til gennemlæsning.

Som Medlem eller Fordelsmedlem indvilliger du i og garanterer, at du ejer alle rettigheder til undervisningsmaterialet, som er nødvendige for at kunne give de ovenstående rettigheder.

BubbleMinds forbeholder sig retten til enhendigt at fjerne undervisningsmateriale, hvis BubbleMinds finder materialet upassende eller af dårlig kvalitet. Undervisningsmaterialet vil som følge heraf blive fjernet fra siden. Ligeledes, hvis BubbleMinds får henvendelse om, at undervisningsmaterialet er kopiret eller ophavsretten ikke er overholdt, bliver undervisningsmaterialet ligeledes fjernet fra siden.

Medlemmet eller Fordelsmedlemmet skal holde BubbleMinds skadesløs og friholde BubbleMinds fra alle krav, skader eller tab, der måtte opstå som et resultat af, at en udgiver bryder denne Aftale.

2.6 Begrænsning af ansvar

BubbleMinds er ikke ansvarlig for:

 1. Nogen former for tab eller skade på undervisningsmateriale, som bliver indsendt til BubbleMinds.
 2. Nogen former for misbrug af undervisningsmaterialet eller andre former for beskadigelse forårsaget af BubbleMinds’ kunder eller andre slutbrugere.
 3. Nogen former for indirekte, speciel, tilfældig eller efterfølgende skade.

BubbleMinds totale erstatningsansvar under denne Aftale kan ikke overskride udgiverens salgsindtægter de seneste 12 måneder.

3. Anvendelig Ret og Hjemting

Uenigheder omkring denne Aftale skal afgøres af Københavns Byret og i følge dansk lovgivning.

4. Kundens brugsrettigheder

Som kunde har du ligeledes accepteret BubbleMinds Brugsbetingelser. Find flere informationer om Brugsbetingelserne – læs dem her.

Opdateret juni 2022