Skoledu

Skoledu er en matematikportal, som er skabt ud fra en vision om at udnytte det digitale medies store potentiale til læring. Dette gør vi blandt andet gennem interaktive opgaver, der stimulerer elevernes nysgerrighed og giver anledning til undersøgende og eksperimenterende læringsaktiviteter. Samtidig udnytter vi det digitale medie til at give eleverne en visuel oplevelse. Vi lægger derfor stor vægt på at anvende visuelle repræsentationer, der letter elevernes forståelse for matematikkens begreber og metoder.

Gå til Idébanken