Samtalegrammatik

På denne side finder du undervisningsmaterialer til brug i undervisning i dansk som andetsprog. Filosofien bag materialet er at kursisten/eleven skal øve sig i hverdagssamtaler ved at arbejde med dialoger baseret på autentiske samtaler.

Gå til Idébanken