Sæt scenen!

Sæt Scenen! er et gratis, delvist digitalt understøttet læringsspil, der giver eleverne i 5.-7. klasse indblik i teatrets magiske verden. Spillet giver eleverne analytiske og kreative værktøjer, som styrker deres indlæring og trivsel gennem praktiske og kreative opgaver.

  • Gratis læringsspil for eleverne i 5.-7. klasse.
  • Egner sig godt til undervisningen i dansk, historie, samfundsfag, engelsk, drama, musik, billedkunst, håndværk & design og idræt.
  • Styrker trivslen og samarbejdet i klassen.
  • Kan spilles som omdrejningspunkt for en temadag eller brydes op i mindre dele.
  • Digitalt understøttet og fuld af praktiske øvelser.

Gå til Idébanken