Peng Pong

Her er et gratis undervisningsmateriale til mellemtrinnet, som styrker den finansielle dannelse for elever på mellemtrinnet. Undervisningsmaterialet udvikler elevernes kompetencer, færdigheder og viden indenfor økonomi gennem øvelser, dialog og refleksion.

Gå til Idébanken