Ordlab

Velkommen på Ordlab! Dette er en platform, der introducerer de nyeste teknologier til støtte for personer med læse- og skrivevanskeligheder – med henblik på at kunne begå sig selvstændigt og uafhængigt af andre. Platformen sikrer samtidig de professionelle vejledere mulighed for at bevare overblikket og være løbende opdaterede.

Ordlab er for dig der er…ordblind, underviser eller pårørende.

Gå til Idébanken