Ord til sprog

‘Ord til sprog’  henvender sig til sprogundervisere i udskolingen, som vil støtte deres elevers ordforrådstilegnelse gennem systematiseret, varieret og motiverende undervisning.

Materialet er bygget op omkring de gængse emner, som anvendes i sprogundervisningen og understøtter principperne for den gode ordforrådstilegnelse. Læs mere om, hvad ‘Ord til sprog’ kan tilbyde dig på hjemmesiden.

Gå til Idébanken