Musik og Rytmik

Hjemmesiden ‘Musik og Rytmik’ tilbyder undervisningsmaterialer til musikundervisning, men tilbyder også kurser og efteruddannelse til lærere, pædagoger, musikskolelærere og andre, der er interesserede i at arbejde med musik for børn og unge. På hjemmesiden findes forskellige materialer og spil til bl.a. emner som nodelæsning, klaverets toner, rytmelæsning, solmisation (solfa) mm.

Musik og Rytmik  arbejder med musikteori fra begynderniveau til øvet niveau. Musik og Rytmik er tiltænkt brug i grundskolen, men kan også bruges i musikskoler og af private.

Gå til Idébanken