Muzikzak

MUZIKZAK er undervisningsmaterialer til musikundervisning. MUZIKZAK arbejder med musikteori fra begynderniveau til øvet niveau. I de forskellige materialer inddrages bl.a. emner som nodelæsning, klaverets toner, rytmelæsning, solmisation (solfa) mm. MUZIKZAK er tiltænkt brug i grundskolen, men kan også bruges i musikskoler og af private. Du finder også et par musikquizzer på hjemmesiden.

Gå til Idébanken