Matematikkrammer

Et understøttende undervisningsmateriale med 676 illustrerede ord og begreber fra grundskolens matematikundervisning og et PC spil.

Grundidéen med Matematikrammer som understøttende materiale er at synliggøre det matematiske ordforråd med henblik på at kickstarte og fastholde det sproglige arbejde i matematik. Dette kan fx foregå ved at skabe forforståelse til emner og matematiske aktiviteter gennem sprogligt arbejde med de til emnerne hørende ordforråd.

De udvalgte ord præsenteres for eleverne, og der arbejdes som udgangspunkt med både ordenes form (huske/repetere, stave, udtale) og med ordenes indhold (oversætte, forklare og forstå). Indholdet arbejder man med ud fra illustrationer, som man kan italesætte.

Brug af materialet kræver betaling.

Gå til Idébanken