Matematikan

Et matematisk skrive- og regneværktøj til alle skoleformer.

Med ‘MatematiKan’ kan elever bruge computeren til både at skrive og regne i alle fag. Eleverne kan arbejde med opgaver og udarbejde færdige rapporter. De kan arbejde med tabeller, grafer, billeder, overskrifter og almindelig tekst og matematiske formler, der ser rigtige ud, og som beregnes helt nøjagtigt af ‘MatematiKan’.

  • ‘MatematiKan’ kan med fordel indgå i en undersøgende arbejdsform, hvor eleverne skal finde og benytte de regler, vi bruger i beregninger.
  • ‘MatematiKan’ er særdeles velegnet til procesorienteret opgaveløsning.
  • ‘MatematiKan’ er tilladt ved Folkeskolens prøver.
  • ‘MatematiKan’ er velegnet til at optimere elevernes læring i den daglige matematikundervisning og giver god støtte til eleverne i prøvesituationen, hvor problemløsningen bliver integreret med skriveprocessen.
Gå til Idébanken