Mat-nat.dk

Forløb, opgaver, spil, lege og bevægelse til matematik og naturfag i grundskolen. Savner du et supplement i din undervisning i matematik og/eller naturfag i grundskolen? Her kan du finde tema- eller emnebaserede opgavehæfter og forskellige spil og lege. Nogle materialer og aktiviteter har helt fagspecifikke områder i fokus eks. brøker, linjens ligning, planter og dyrs tilpasning eller afstemning af reaktionsligninger og meget mere. Andre materialer og aktiviteter beskæftiger sig ikke med et specifikt fagområde, men har til hensigt at understøtte motivationen og den legende tilgang til faglighed eks. kortspil med 6 forskellige kategorier af matematiske spørgsmål, QR-løb om rekorder og fakta indenfor landbrug eller stafet med grundstofferne i de 8 hovedgrupper. Mange af aktiviteterne lægger op til bevægelse i undervisningen.

Gå til Idébanken