Malene Larsen

På hjemmesiden ‘Malene Larsen’ finder du opgaver til inspiration, download og print i forbindelse med skolebrug. Malene Larsen har fokus på at skabe interkulturelle læringsfællesskaber, hvor flersprogethed anses som ressource og hvor den sproglige dimension er en naturlig del af alle skolens fag. Ligeledes er hun optaget af, hvordan vi skaber et godt skolehjem-samarbejde med flersprogede forældre og hvordan vi gennem anerkendelse og dialog kan synliggøre og aktivere forældre som ressource for deres børns læring og trivsel.

Gå til Idébanken