Lyt og Stav

På hjemmesiden Lyt og Stav finder du selvrettende staveopgaver. Der er afkrydsningsark til alle opgavertyper. De fleste af opgaverne omhandler sammenhæng mellem ordlyd og stavning. Programmet indeholder opgaver til 120 ord, 360 ord, forlyde, udlyde, vokaler, vokalforvekslinger og dobbeltkonsonanter samt opgaver i bøjning af udsagnsord, tillægsord og forholdsord. Derudover er det også muligt at købe adgang til et materiale om ‘Cooperative Learning til matematik i overbygningen’ og til materialet ‘Træn matematik på computer’, som også er et selvrettende materiale til de ældste klasser i grundskolen.

Gå til Idébanken