Læseleg

LæseLeg gør det let at arbejde med børns sprog i vuggestue, dagpleje, børnehave og indskoling.

LæseLeg er et redskab, der gør det nemt for pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere og lærere at arbejde med børns sprog og den anerkendte metode dialogisk læsning. LæseLeg giver samtidig børn gode læseoplevelser.

I LæseLeg læses den samme bog højt for en mindre gruppe børn tre gange inden for fx en uge med en stigende involvering af børnene.

I efterfølgende kreative aktiviteter med udgangspunkt i historien får børnene – ved at bruge deres hænder og deres fantasi – bogens handling og ord endnu mere ind under huden.

På den måde får børnene appetit på ord og bøger – og samtidig bliver de bedre til at udtrykke sig med deres egne ord og dermed til at indgå i fællesskabet.

Gå til Idébanken