Lærit

Undervisning er kommunikation. Derfor skal informationsteknologi og nye måder at kommunikere på være en naturlig del af undervisning.

Vi vil revolutionere måden at undervise på, ved at gøre nye kommunikationsværktøjer let tilgængelige for hele den danske undervisningsverden.

Digitale værktøjer sætter den enkelte i stand til at deltage og komme til orde i mange sammenhænge og i mange forskellige modaliteter.

Elevers forståelser og tanker skal medieres, hvis de skal eksistere for andre end dem selv.

Gå til Idébanken